Αρχική
Πρόγραμμα
Κατάλογος ομιλητών
Κείμενα ομιλητών
Στρογγυλό Τραπέζι
Αφίσα
Οργανωτική επιτροπή
Χορηγοί
 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 7 έως 9 Μάιου 2009, η 2η επιστημονική συνάντηση ελληνόφωνων μεταφρασεολόγων με θέμα «Η Μεταφρασεολογική έρευνα και η μεταφραστική πρακτική στον ελληνόφωνο χώρο» από τον Τομέα Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με τη συνεργασία του Διατμηματικού Προγράμματος Μετάφρασης και Διερμηνείας της Φιλοσοφικής Σχολής.

Οι επιστημονικές συναντήσεις για τη Μετάφραση στον ελληνόφωνο χώρο διεξάγονται ανά διετία και συμμετέχουν σε αυτές Έλληνες και ελληνόφωνοι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο επιστημονικό πεδίο της Μετάφρασης-Μεταφρασεολογίας. Η μεγάλη προσέλευση και συμμετοχή με ανακοινώσεις που εμφανίστηκαν σε αυτή τη συνάντηση μαρτυρεί το ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Έτσι τα θέματα που αναπτύχθηκαν αναφέρονται σε θεωρητικά ζητήματα, στη συμβολή των νέων τεχνολογιών και στην εκπαίδευση των μεταφραστών.

Η θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης διοργάνωσης απαντά στο αίτημα εύρεσης ενός βήματος προκειμένου να παρακολουθούνται οι εξελίξεις, οι οποίες αναπτύσσονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο.

Ας μου επιτραπεί να υπενθυμίσω ότι η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ είναι συνδεδεμένη με την ανθρώπινη δημιουργία σε όλους τους τομείς της καλλιτεχνικής, κοινωνικής και πολιτικοοικονομικής ζωής και απαιτεί μία πολλαπλή διαδικασία γιατί από τον πρωτογενή λόγο (λόγο πρωτοτύπου) πηγαίνουμε στο δευτερογενή (λόγο μεταφράσματος), που σημαίνει ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το στόχο που είναι συνδεδεμένος με την επικοινωνιακή επάρκεια, που πρέπει να επιτευχθεί στα διάφορα είδη του μεταφράσματος, αποδεικνύει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος αλλά και την ευρύτητα του φάσματος που καλύπτει ο προβληματισμός αναφορικά με τη μεταφραστική σκέψη.

Το περιεχόμενο των άρθρων που ακολουθούν αποτελούν μια συμβολή στην προσπάθεια αυτή και σε όσους τα διαβάσουν θα προκύψουν ενδεχομένως νέα ερωτήματα που και αυτά με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην περαιτέρω διερεύνηση του χώρου, δεδομένου ότι σε αυτούς ακριβώς τους λόγους εστιάζονται και οι μελλοντικές συναντήσεις των ελληνόφωνων μεταφρασεολόγων-μεταφραστών.

Στο cd αυτό περιλαμβάνονται οι ανακοινώσεις της 2ης Συνάντησης Ελλήνων Μεταφρασεολόγων οι οποίες αρθρώνονται στους εξής άξονες:
• θεωρία της μετάφρασης
• λογοτεχνική μετάφραση
• υποτιτλισμός
• σημειωτική και μετάφραση
• διαχείριση ορολογίας
• νέες τεχνολογίες στη μετάφραση
• διδακτική της μετάφρασης.

Η εκδοτική επιμέλεια αφορά στη μορφοποίηση και παρουσίαση των κειμένων, ενώ το περιεχόμενο και οι γλωσσικές επιλογές είναι ευθύνη των συγγραφέων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πρυτανεία και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου μας για τη σημαντική οικονομική βοήθεια που μας προσέφεραν. Θερμές ευχαριστίες επίσης προς όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διοργάνωση και συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου και ιδιαιτέρως τον συνάδελφο Π. Παναγιωτίδη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματός μας, για την ηλεκτρονική επεξεργασία και την πολύ προσεγμένη παρουσίαση αυτού του cd.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Τώνια Νενοπούλου
Καθηγήτρια του Τομέα Μετάφρασης
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας